Wat is NLP?

NLP houdt zich bezig met wat mensen denken, voelen en doen, en hoe mensen betekenis geven aan signalen die van buitenaf én binnenuit komen. Hoe kunnen prikkels van buitenaf onze stemming beïnvloeden? Welke invloed hebben onze gedachten op onze stemmingen en ons gedrag? Wat maakt dat wij denken wat wij denken? Door welke denkprogramma's laten we ons leiden? Hoe zijn die ontstaan? Hoe zijn ze te veranderen? Hoe zijn wij geprogrammeerd en is dat hoe we willen zijn?
NLP onderzoekt welke programma's mensen ‘afspelen' en biedt mensen de keuze om minder productieve programma's aan te passen of te vervangen. NLP bevat een aantal principes en technieken om patronen te veranderen, waardoor mensen hun doelen bereiken, meer kwaliteit in hun leven ervaren en een beter gevoel krijgen over zichzelf.

De afkorting NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren:

Neuro
Een neuron is een zenuwprikkel die via onze zintuigen in ons lichaam komt. We nemen de wereld waar via onze vijf zintuigen: we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Alle zintuiglijke informatie die binnenkomt wordt via ons zenuwstelsel (via neurons) verwerkt in onze hersenen. Daar wordt de informatie gefilterd, geordend, gecodeerd en vormt de overgebleven informatie een soort film die zich voortdurend in onze hersenen afspeelt. Alles wat je doet, denkt of voelt is het resultaat van wat er in je zenuwstelsel plaatsvindt. Ons zenuwstelsel vormt één geheel met de hersenen en verbindt lichaam en geest.

Linguïstisch
Een ander woord voor linguïstisch is ‘taalkundig'. Aan de film die we net beschreven hebben en die op basis van gefilterde neurons is ontstaan, geven wij een ‘taal'-betekenis en hechten wij waarde. De betekenis die we geven aan de binnengekomen informatie uiten we via taal. Dit doen we verbaal (in woorden), maar ook non-verbaal. Via onze taal, intonatie én lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze waarneming geven.

Programmeren
Op het moment dat we betekenis hebben gegeven aan de film, wordt er meteen een programma geopend in onze hersenen dat ervoor zorgt dat we in een bepaalde gemoedstoestand terechtkomen. Als we in deze gemoedstoestand zijn, worden er weer andere programmaatjes geactiveerd die spieren in ons lichaam aansturen. Zo ontstaat lichaamstaal en ons gedrag. Ons gedrag bestaat dus uit onbewuste, automatische programma's en aangeleerde patronen. Ons gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze waarnemingen hebben gegeven. We gedragen ons overeenkomstig de gedachten en gevoelens die uit onze waarnemingen ontstaan zijn.

Door het inzetten van NLP ontstaat er dus inzicht in hoe gedrag tot stand komt, maar ook in hoe je patronen kunt doorbreken om te komen tot een gewenste gedragsverandering!

NLP is een houding/attitude die gebruik maakt van een methode (model-leren) en als resultaat daarvan een hele reeks technieken oplevert.

 

 

bron: NLP instituut Vidarte