Wat is coaching?

Coaching wordt vaak omschreven als het vrijmaken van potentiële kwaliteiten waardoor doelen bereikt kunnen worden. De belangrijke gemeenschappelijke noemer is dan dat het gaat om het vrijmaken van potentiële kwaliteiten. Over het "wat" van coaching zijn dus weinig misverstanden. De meningen liggen meer uiteen als het vervolgens gaat om het "hoe" van coaching. Hoe gebeurt dat dan? Coaching is vooral bekend geworden vanuit de sportwereld. Een coach moedigt zijn team aan vanaf de zijkant, geeft aanwijzingen en bepaalt de taktiek.

Ook binnen het bedrijfsleven is coaching een zeer bekend verschijnsel en wordt het vaak ingezet bij het ontwikkelen van competenties. Een bepaalde functie vraagt om bepaalde professionele kwaliteiten en de coach begeleidt de cliënt in het ontwikkelen daarvan.

Er is een groot verschil tussen coaching en therapie. Therapie is veelal gericht op de oplossing van een klacht en coaching is gericht op het voorhouden van een spiegel waardoor we begrijpen waardoor die klacht er is. Ook stelt de coach je in staat om de klacht de baas te worden.

Moderne ouders zijn een coach voor hun kinderen en gaan van ‘leiden' over in ‘be-ge-leiden'. Het kind leert zijn eigen keuzes te maken. Ouders vragen zich af: wat is goed voor de ontwikkeling van mijn kind? Waar zijn onze kinderen het meest bij gebaat?

Coaching wordt ook wel omschreven als de kunst van het vragen stellen.

 

 

bron: NLP instituut Vidarte