*Missie, visie en werkwijze*

Mijn missie

Mijn missie is om zo veel mogelijk mensen optimaal mogelijke toegang verlenen tot hun eigen potentieel, hun eigen kracht, en daarmee ook tot een succesvol, bevredigend en gelukkig leven.

Iedereen handelt volgens bekende patronen. Met NLP-coaching laat ik je ontdekken dat er beperkende en versterkende overtuigingen achter deze patronen zitten. Overtuigingen die jou leiden, in plaats van andersom! Door bewustwording van deze structuren creëer je keuzevrijheid. Jij wordt weer degene die jouw gedrag bepaalt, en niet meer jouw patroon.

Mijn visie en werkwijze

Ik begeleid mensen in bewustwording. Dit betekent dat je letterlijk met jezelf aan het werk gaat. Van daaruit kun je beter met anderen communiceren en werken. Dit vind ik belangrijk omdat ik geloof dat de basis voor succesvol communiceren, op welke manier dan ook, bij jezelf ligt.

Soms wordt mijn coaching daardoor wat meer als confronterend ervaren dan andere coaching, maar geloof me, deze werkwijze opent direct de weg naar jezelf.

Ik zorg natuurlijk wel voor veiligheid, voor een geleidelijke opbouw en ik hanteer duidelijke ethische en morele codes. Hiernaast vind je veel humor en plezier in mijn coaching, gecombineerd met een gefundeerde theoretische diepgang.