Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door Carlos Gallupa B.V.. Een deel van de informatie is beschikbaar gesteld door NLP-instituut Vidarte uit Den Bosch; deze is herkenbaar door de vermelding 'bron: Vidarte' onderaan de berichten of pagina's.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Carlos Gallupa B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie. De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, die niet onder het beheer van Carlos Gallupa B.V. vallen. De hyperlinks impliceren geen goedkeuring van Carlos Gallupa B.V. met betrekking tot de inhoud van die websites.

De inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten op de informatie (tekst, beeld, etc.) die u op deze website aantreft berusten bij Carlos Gallupa B.V. of Vidarte BV. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, of verveelvoudiging van deze informatie is niet toegestaan.